İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin nankörüdür...