Hayat her zaman mücadeleyi gerektirir.
Kim olursan ol, hangi konuma gelirsen gel... mücadele etmezsen kaybedersin!