Sultan Abdülhamid han tahttan indirildikten sonra odasındaki altınları yağmalamak için yıldız sarayına gelen yağmacıların Sultan'ın odasında bulduğu 3 şey
1- döşeksiz bir yatak
2- teyemmüm için bı tuğla
3- namaz kılmak için bir seccade