Karton bardakla içilen kahve tadını özledim ah GOÜ üzümlü kekim