Kaderimiz de üniversite çimlerine tekrardan oturmak var mıdır?