Tik tak tik tak zaman geçer Kol kanat çenen kırılır kork Ecel.