Her yolculuk bir kararla başlar.

Every journey starts with a decision.