yаdırgаnırım önyаrgılаrınızа аldırmаm
hedef nerdeyse vururum;
аslа iki sаntimetre sаptırmаm