Gönül meyhanesinden şaraba bir dost yanaşır der ki;
"Aşkın sırsa güzeldir sır kainatın örtüsü"