Testler başarılı!

Öyleyse TOGÜ'de #gopses devri başlasın.