Bana gelene kadar kendine çok iyi bak,
çünkü; bana geldikten sonra ben sana çok güzel bakarım...??