Hayat bana Alaaddini veriyor ben ise altyapı diliyorum.