Bu yaptığını kader bir kenara yazdı, gerçek yüzünü bulacağımı bilsem aramazdım...?