Sana hakkımı helal etmiyorum, çünkü sen beni bizden vazgeçirmek zorunda bıraktın.?

#Satırarası