Sana hakkımı helal etmiyorum, çünkü sen beni bizden vazgeçirmek zorunda bıraktın.🍀

#Satırarası