Finaller mi?
Gelmezsem ben bunun üstünden, o zaman altından geçerim.💪