2 w ·Translate

Atyre që nuk besuan, u është bërë e hijshme jeta e kësaj bote dhe tallen me besimtarët. Por ata që i kanë dronë Zotit, do jenë mbi ta në Ditën e Kijametit. All-llahu begaton pa kufi kënd të dojë.
(Kaptina: 2:212)

Like