1 w ·Translate

Ramazanit nuk i kanë mbetur edhe shumë ditë. Ndërsa devotshmëria duhet të mbetet për tërë jetën.
Përndryshe, as Ramazani nuk do të kishte kuptim.

Like